logo kan niet worden geladen

Facebook

Kinderyoga: met plezier bewegen en aandacht hebben voor jezelf

foto kan niet worden geladen

Bewegen is gezond.
Bij yoga bewegen we door allerlei yogadieren uit te beelden. Sluipen als een tijger door het hoge gras of waggelen als een pinguïn over het ijs. En dat is erg leuk om te doen!
*Kinderen die wat verlegen zijn, durven zich vaak wel te uiten als dier. Ze kunnen zich op die manier ontladen.
En brullen als een leeuw of sissen als een slang is voor ons allemaal soms erg fijn om te doen!

foto kan niet worden geladen

We voeren de oefeningen rustig en met aandacht uit. We respecteren daarbij wat we al kunnen. Bij yoga is geen onderlinge competitie. Wat je vandaag kan, dat is precies goed!
*Kinderen leren zo omgaan met hun eigen grenzen en die van anderen.

We stimuleren elkaar om gewoon te (blijven) proberen. Want ook bij yoga geldt: hoe vaker je iets doet, hoe makkelijker het gaat.
*Kinderen doen ook oefeningen samen, zo helpen ze elkaar en dat voelt fijn.

foto kan niet worden geladen

Naast beweging heeft het lichaam ook rust en ontspanning nodig.
Kinderen leren ontspannen met ademoefeningen, door visualisatie van verhaaltjes of door te luisteren naar klanken. We prikkelen de zintuigen en worden ons zo meer bewust van het lichaam.
*Kinderen leren luisteren naar wat hun lichaam aangeeft en passen toe wat hun lichaam nodig heeft.

Hoe ziet een kinderyogales er uit?

Aandacht voor jezelf en elkaar is belangrijk. Daar nemen we speciaal de tijd voor aan het begin van de les. Elk kind mag vertellen hoe het zich voelt. Jongere kinderen vinden het fijn om de vertelezel vast te houden als ze iets willen zeggen. Kinderen van 6 jaar en ouder kunnen gebruik maken van emotiekaarten of eigenwijsjes. Ze vinden deze kaarten erg leuk en vragen er vaak naar.

foto kan niet worden geladen

Daarna beleven we een yoga avontuur, vaak aan de hand van een thema of een boek.
We gebruiken daarbij de yogadierenkaarten. Soms tekenen we erbij, soms dansen we erbij of zingen een lied. Of we doen een oefening waarbij de zintuigen worden geprikkeld.
Ook leren de kinderen elkaar masseren, waarbij respect voor elkaar en je eigen grenzen aangeven belangrijke onderdelen zijn. Spelenderwijs wordt er aandacht besteed aan de ademhaling. Inspannende en ontspannende oefeningen wisselen elkaar af.


ontspannen kan niet worden geladen

De ontspanningsoefening vindt meestal plaats aan het einde van de les. We liggen dan op het matje en luisteren naar een verhaaltje of volgen de adem in onze buik, waardoor de kinderen leren te ontspannen. Voor dagen en tijden zie het Lesrooster